اولین روز از سرگیری کار و تولید شنژن: شهروندان کامپیوتر را به محل کار خود حمل می کنند

در 21 مارس، شنژن اطلاعیه ای صادر کرد و گفت که از 21 مارس، شنژن تولید اجتماعی و نظم زندگی را به شیوه ای منظم احیا کرده است و اتوبوس ها و متروها به طور کامل فعالیت خود را از سر گرفته اند.

در روز شروع مجدد کار، مترو شنژن اعلام کرد که کل شبکه مترو فعالیت خود را از سر می گیرد و مسافران برای ورود به ایستگاه باید گواهی منفی 48 ساعته اسید نوکلئیک یا گواهی آزمایش اسید نوکلئیک را در مدت 24 ساعت ارائه دهند.


زمان ارسال: مارس-21-2022